Nova taxa de serveis digitals: Com afectarà el mercat de les pimes?

Guillermo Narvaez, Director Tècnic de la Comissió Fiscal de Kreston Global, ha elaborat un article en la web de Kreston Global en què es detalla totes les conseqüències que Els Digital Service Taxes (DSTs) arriben per a canviar el sistema internacional d'impostos. Una iniciativa global amb la qual es busca que les grans companyies tecnològiques que proporcionen serveis digitals com a anuncis, xarxes socials o comerç en línia contribueixin fiscalment de manera adequada als ingressos que actualment perceben.

 

L'evasió d'impostos a través dels mecanismes fiscals, legals, duts a terme per companyies com Google, Apple o Microsoft fan que cada any la comunitat internacional perdi milers de milions d'euros. Una pràctica que s'evitarà gràcies a l'acord del G20, en el qual les principals potències del món van acordar una sèrie de reformes fiscals d'aplicació global.

No obstant això, es preveu que aquesta reforma afecti les SMEs (petita i mitjana empresa), que veuran les seves despeses incrementades quan les companyies tecnològiques traslladin el cost de la reforma fiscal a la petita i mitjana empresa que usa els seus serveis digitals.

Les petites empreses no tenen la capacitat de traslladar aquest cost addicional als seus clients sense que les seves vendes es vegin afectades, la qual cosa una vegada més fa que estiguin en desavantatge enfront de les grans companyies tecnològiques. Això deixa entreveure un nou sistema impositiu que té bona intenció però que neix amb un defecte important al qual cal buscar solució.

Llegeix l'article complet aquí: Digital Service Taxes

 

Contactar