Cerrar

Avís Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de KRESTON IBERAUDIT S.L., amb C.I.F. B83716449, domicili social a Madrid, c/ Orense 16 1r E, 28020 de Madrid (Espanya) i inscrita al Registre Mercantil de Madrid amb les dades següents: Tom 19.079, Full M-333.613, Inscripció núm. 1 en endavant KRESTON Iberaudit (www. kreston.es) i en representació de les societats següents:

KRESTON IBERAUDIT MRM, S.L.P. (B63899397)

KRESTON IBERAUDIT BPA, S.L. (B15266844)

KRESTON IBERAUDIT PV, S.L. (B48438907)

KRESTON IBERAUDIT IBAC, S.L.P (B33896135)

KRESTON IBERAUDIT MADRID, S.L.P. (B79291613)

KRESTON IBERAUDIT ASE, S.L.P. (B92444371)

KRESTON IBERAUDIT ILLES BALEARS, S.L. (B07750243)

KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L. (B97340392)

KRESTON IBERAUDIT AJS, S.L.P. (B50362250)

KRESTON IBERAUDIT APM, S.L.P. (B53821252)

KRESTON IBERAUDIT MRMD, S.L.P (B86755220)

KRESTON IBERAUDIT CM, S.L.P. (B18228957)

KRESTON & ASSOCIATS SROC, Lda (502844787)

KRESTON IBERAUDIT CYL, S.L.P. (B-34138883)

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’e-mail:

oficina.coordinadora@kreston.es

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació prèvia Íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. La PERSONA USUÀRIA en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de KRESTON IBERAUDIT o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

KRESTON IBERAUDIT és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

KRESTON IBERAUDIT queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o lestabliment denllaços a la nostra pàgina web sense lautorització prèvia de KRESTON IBERAUDIT.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​subscripció o registre previ. Tot i això, determinats serveis són d’accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privadesa.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que KRESTON IBERAUDIT no se’n fa responsable, sens perjudici que intentarà, en la mesura de possible, vetllar per la seva legalitat.

KRESTON IBERAUDIT es reserva el dret a donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d’ús.

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de KRESTON IBERAUDIT i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no demanar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.

4. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, KRESTON IBERAUDIT no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa KRESTON IBERAUDIT no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

La PERSONA USUÀRIA reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

La PERSONA USUÀRIA és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les condicions d’ús presents.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.

4. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions Generals d’Ús han estat modificades amb data 11/02/2022. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com oa https://www.lant-advocats.com/.