Cerrar
Inici / Serveis / Legal

Assessorament Legal

Davant qualsevol problema o obstacle empresarial, necessita d'un assessorament legal capaç de conèixer la problemàtica diària que permeti aportar solucions de qualsevol àrea, àgil, compromesa i professional de la seva empresa.

ASSESSORAMENT MERCANTIL I JURÍDIC: SEGURETAT DES DE L'INICI

L’èxit de qualsevol negoci depèn d’infinitat de factors: des d’una planificació detallada del pla de negocis fins a una capacitat innata de lideratge i gestió eficient d’aquesta. No obstant això, qualsevol d’aquests punts decisius en el recorregut d’una empresa pot fracassar sense un assessorament de qualitat amb assessors que li aportin solucions als seus interessos.

EL NOSTRE EQUIP T'ACOMPANYARÀ DURANT TOT EL PROCÉS

Comptem amb un equip multidisciplinari amb enfocament 360è d’àmplia experiència tant de clients i assumptes a nivell nacional com a internacional en els diferents areas legals, fiscals i financeres, la qual cosa ens permet prestar serveis davant qualsevol situació o projecte amb l’agilitat que requereix un mercat tan globalitzat com l’actual.

Serveis Legals

QUIN SERVEI ESTÀS BUSCANT?

Consultoria Legal
Assessorament mercantil recurrent
Des del naixement d'un negoci, acompanyem als seus fundadors en aspectes tan comuns com la redacció d'un contracte mercantil de constitució, implicacions legals , laborals i fiscals de socis i administradors, la redacció de les clàusules dels estatuts socials apropiades als socis i el seu negoci, pactes de socis, pactes de sindicació, redacció dels contractes amb tercers de l'empresa, apercura de compte i finançament bancari, protocols familiars, etc. La presència d'un assessor mercantil es torna imprescindible per al dia a dia.
Mercantil, Corporate i Transaccions
Afavoreix una correcta presa de decisions i ajuda amb una deguda assessoria en la seva societat, projectes d'inversió, estratègia corporativa, reestructuracions i en qualsevol altre àmbit relacionat amb el funcionament de l'empresa.
 • Dret societari
 • Operacions de M&A i private equity
 • Dret contractació (Joint Ventures , distribució, agència, serveis, etc..)
 • Constitució i assessorament en societat i vehiculos d'inversió associats a l'activitat a desenvolupar.
 • Pactes de socis extraestatutarios
 • Reestructuracions empresarials (fusions, escissions, segregació, bescanvi de valors, etc.)
 • Secretaries de Consell d'Administració
 • Due diligence legal
 • Fundacions i associacions
 • Conflictes societaris.
 • Impugnació d'acords socials
Processal i Civil
Oferim un serveis integral d'assessorament jurídic i pràctica processal civil.
 • Assessorament i representacion processal en procediments de caràcter civil
 • Execucions de garanties
 • Execucions hipotecàries
 • Procediments de reclamació de deutes
 • Due diligence civil
 • Dret hereditari i de successions
 • Arbitratge
Immobiliari
Proporcionem un assessorament especialitzat enfocat a protegir i mantenir els interessos dels nostres clients tant nacionals com internacionals en inversions inmobilarias com en la gestió d'aquestes.
  • Assessorament jurídic, tributari i financer en Inversions nacionals i Internacionals
  • Actius immobiliaris i hotelers
  • Planificació fiscal internacional i nacional immobiliària i hoteler
  • Adquisicions d'empreses de contingut immobiliari i/o hoteler
  • Venda i adquisició carteres immobiliàries/distressed assets/deute
  • Due diligence immobiliària
  • Contractes de construcció i Project Management
Dret bancari i financer
A través d´una sèrie de serveis d´assistència i orientació jurídica en diferents operacions financeres i bancàries sempre salvaguardant els interessos dels nostres clients.
 • Assessorament en la contractació de productes, serveis i finançament bancari
 • Contractes de finançament i refinançament de deute
 • Venda i adquisició de carteres de crèdits
 • Due diligence financera
 • Participacions preferents
 • Clàusules hipotecàries nul·les
Laboral
Les relacions laborals actualment és una de les claus de l'èxit de les empreses, per tant la seva gestió ha de comptar amb una estratègia correcta perquè sigui el més eficient possible. La nostra experiència en aquesta àrea jurídica ens permet prestar un assessorament i solucions a mida a qualsevol conflicte individual o col·lectiu.
 • Assessorament en Contractació laboral.
 • Alta Direcció
 • Expedients de regulació docupació
 • Seguretat Social
 • Due diligence laboral
 • Litigació
Penal Econòmic
Aquesta àrea del dret s'enfoca en aquelles conductes delictives de caràcter econòmic que poden produir-se en el si d'una empresa. Oferim les millors estratégias per als nostres clients garantint la seva màxima protecció.
 • Acusació/defensa davant la jurisdicció penal
 • Suspensió execució penes, substitucions i indults
 • Plans de prevenció penal
Concursal
A Kreston Iberaudit tenim una àmplia experiència en Dret Concursal, oferint assessorament i ajuda tant a deutors que travessen una situació de crisi com als creditors que es puguin veure afectats per la insolvència dels seus clients. Els nostres serveis abasten:
 • Presentació de la demanda de concurs i defensa del deutor en el procediment concursal
 • Representació del deutor davant de l'administració concursal
 • Representació i defensa del creditor al concurs
 • Qualificació de crèdits
 • Negociació de propostes de conveni
 • Plans de reestructuració
 • Negociació amb creditors