Cerrar
Inici / Serveis / Expatriats

Gestió d'Expatriats

Si el teu negoci evoluciona i aposta per l'expatriació d'empleats, has de comptar amb un equip eficient i eficaç en aquesta matèria per a atendre la complexitat dels tràmits que necessites.

ASSESSORAMENT INTEGRAL PER A EMPLEATS EXPATRIATS

Amb la internalització de les empreses, cada vegada és més habitual, la mobilitat dels treballadors, la qual cosa comporta una sèrie de gestions i tràmits d’alta complexitat. A més del control i la gestió de tràmits, l’expatriació és un procés que demana compromís tant per part de l’empleat que es trasllada, com per part de l’empresa matriu.

L’objectiu és aconseguir una adaptació de l’empleat al vostre país de destinació a tots nivells, i fer-ho en el menor temps possible. Per això, tant l’empresa com l’empleat necessiten un equip que ofereixi un suport d’expatriació global de qualitat, que cobreixi totes les necessitats legals, administratives i de gestió.

PER QUÈ CONTRACTAR ELS SERVEIS DE GESTIÓ D'EXPATRIATS AMB KRESTON IBERAUDIT?

 • Reducció de l’impacte econòmic tant per a l’empresa com per a l’empleat.
 • Planificació, gestió i implementació a mida dels drets i les obligacions vigents.
 • Gestió del desplaçament integral, incloent els tràmits necessaris a les respectives administracions públiques.
 • Tranquil·litat per a empleats, la seva família i l’empresa, en comptar amb un equip que integra totes les gestions legals, administratives i de serveis (Expatland, SIT Spain & Kreston Global).
Serveis Expatriats

QUIN SERVEI ESTÀS BUSCANT?

Gestió fiscal d'expatriats
Es necessita d'un departament fiscal especialitzat en expatriació per a dur a terme totes les accions de disseny i desenvolupament de polítiques retributives, càlculs impositius i estimacions fiscals.
 • Planificació fiscal
 • Estudis de residència fiscal
 • Anàlisi dels convenis per a evitar la doble imposició
 • Declaracions d'IRPF, IRNR i Patrimoni
 • Seguiment de les declaracions, recursos, inspeccions…
Gestió laboral d'expatriats
La mobilitat d'un empleat requereix d'una gestió de recursos humans extra, ja que aquest nou lloc de treball implica noves condicions laborals, adaptació al país d'origen, comunicació amb l'empleat, etc.
 • Estudi d'implicacions laborals
 • Determinació del marc jurídic
 • Permís de treball
 • Gestió de nòmines
 • Etc...
Gestió de la Seguretat Social d'expatriats
Depenent de cada cas de situació de desplaçament, l'empleat deurà o no acollir-se a la normativa i legislació de seguretat social del país de destinació, és a dir, el qual en el qual resideixen.
 • Anàlisi dels reglaments comunitaris o tractats internacionals
 • Aplicació dels convenis internacionals vigents
 • Etc.
Assessorament jurídic per a expatriats
És indispensable un correcte assessorament sobre el marc jurídic mercantil, laboral i fiscal a nivell internacional. D'aquesta manera, s'eviten situacions que puguin retenir la productivitat laboral de l'empleat.
Relocation
Una expatriació requereix tant de gestions directament relacionades amb l'àmbit laboral i el necessari per a exercir adequadament l'activitat, com de tràmits i informació per a accedir a una qualitat de vida correcta per al treballador i la seva família.
 • Visats
 • Permís de Residència
 • Obtenció de NIE- Certificat UE
 • Cerca d'habitatge
 • Cerca de col·legis, instituts, universitats
 • Orientació de zones adaptades a cada necessitat
 • Permís de conduir
 • Assistència en la instal·lació de subministraments i registres locals
 • Assistència Servei Domèstic
 • Matriculació vehicles
 • Etc.