Cerrar
Inici / Notícies / Legalització de llibres de comptabilitat i societaris

Legalització de llibres de comptabilitat i societaris

14 d'abril de 2020

Mitjançant el Reial Decret 463/2020, el dia 14 de març de 2020 va ser declarat l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada por el coronavirus COVID-19. Per a donar resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals causades por la pandèmia, el dia 18 de març de 2020 es va publicar en el BOE el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

“Obligatorietat de legalitzar els llibres empresarials”

En matèria mercantil de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents empreses i entitats, l’article 40 del citat Reial Decret-Llei va establir un règim extraordinari. Aquest règim extraordinari va ser dies després matisat por la modificació introduïda en el citat article 40 por la disposició final primera del Reial Decret-Llei 11/2020 que va ser publicat en el BOE el dia 1 d’abril.

No obstant això, no es va establir ni es va legislar de la situació de la legalització dels llibres comptables i societaris establerts en el Codi de Comerç.

El Col·legi de Registradores, considerant la interrupció general dels terminis ordinaris i particularment la de l’establert per a formulació de comptes, estén la suspensió a la legalització dels llibres en el Registre Mercantil fins al final del mes següent al temps límit atorgat per a la formulació de comptes. Això és, quatre mesos des del fi de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Libros Código de Comercio
El Codi de Comerç en el seu Títol III, Secció Primera, estableix els llibres dels empresaris, desenvolupant en els Articles 25 a 33 el seu contingut i legalització.

A) Llibres comptables. –
Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals. (Art. 25 i 28)
Libre Diari.
B) Llibres Societaris. –
Llibre d’Actes. (Art. 26 i 28)
Llibre registre d’acciones nominatives en les societats anònimes i en comandita por acciones. (Art. 27.3)
Llibre registro de socis en les societats de responsabilitat limitada.(Art. 27.3)
Llibre de Registre de Contractes ho caso de Societats Unipersonals(Art. 16 LSC)

“Nou termini legalització llibres de comerç”

Legalització llibres comptables i societaris
En 2020  totes les dates, terminis i obligacions tenen el desplaçament que ocasiona el COVID-19, en aquest cas com en molts altres, comporta a la suspensió o postergació de fechas.

La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, ha contestat la consulta realitzada por el CGE, en els següents termes:

• Les societats per a les quals, a data 14 de març de 2020, no havia finalitzat el termini per a formular els seus comptes anuals i a les quals és aplicable l’article 40 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març (societats que constitueixen la immensa majoria), podran presentar a legalitzar els seus llibres obligatoris dins del termini de quatre mesos a comptar des de la data en què finalitzi el període d’alarma.

• Tot l’anterior sense perjudici que les societats que efectivament desitgin legalitzar els llibres obligatoris que tinguin degudament elaborats el puguin fer en qualsevol temps, encara en vigor l’estat d’alarma.

“La importància judicial com a prova dels llibres comptables legalitzats”

L’equip d’especialistes comptables i mercantils de Kreston Iberaudit està a la seva disposició per a assessorar-lo i donar-li suport en el compliment de legalització dels  llibres.

Restem a la seva disposició, per a qualsevol dubte o aclariment addicional que preciso contacti amb nosaltres.

Juan Pizá Nerín

Soci de Kreston Iberaudit
Economista i Assesor Fiscal.

ARTICLES RELACIONATS

Segon tram de la línia d’avals per a pimes i autònoms

Mitjançant l’acord del Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020 s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de les línies d’avals aprovada pel Reial Decret 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris seran les [...]
Veure més

Ajornament de totes les declaracions d’impostos del mes d’abril per a pimes i autònoms (Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril)

El Consell de Ministres va aprovar ahir un Reial Decret-Llei que permet prolongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms. La norma estableix que aquests col·lectius no hauran de presentar i pagar les seves declaracions fiscals a l’abril, [...]
Veure més

Mesures aprovades en el Reial decret 11/2020, de 31 de març, en relació amb immobles

Hem elaborat aquest document relatiu a les mesures socials establertes per als arrendataris i arrendadors d’immobles destinats a habitatge habitual pel que no afecten les rendes de lloguer que satisfacin els autònoms o empreses dins de la seva activitat. En qualsevol cas, qualsevol mesura que [...]
Veure més

Newsletter

Newsletter

Contacta amb nosaltres, et respondrem el abans possible

En enviar aquest formulari, vostè accepta la política de privadesa de Kreston Iberaudit, que es presenta a continuació.

Finalitats: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del vostre interès, fins i tot per mitjans electrònics.
Drets: Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades i altres drets a oficina.coordinadora@kreston.es .
Informació addicional: Podeu ampliar la informació a l'enllaç de Política de Privadesa.
Consentimiento(Required)
Boletin(Required)
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.